bet356体育在线 官网

      所在位置:首页 > 统计信息 > 进出口
      →2022年1~4月毛纺原料及制品进口汇总情况
  单位 累计数量 同比% 累计金额(万美元) 同比%
羊毛合计 79855 -17.55% 67407 -12.22%
其中:含脂毛 68113 -17.89% 64609 -12.49%
其它动物毛 5214 -8.71% 12339 146.62%
其中:羊绒 2100 212.35% 9859 311.30%
毛纱线  1764 -44.16% 4169 -25.11%
其中:精梳毛纱线  1108 -36.45% 2543 -18.98%
            粗梳毛纱线  363 -18.94% 1285 -28.90%
其中:羊毛纱线  1254 -32.87% 2504 -16.63%
            羊绒纱线 171 -36.85% 1034 -37.34%
毛针织服装 万件 1423 -47.78% 42032 -4.45%
其中:毛制毛针织服装 万件 36 -55.20% 7493 -3.78%
            其中:羊毛衫 万件 30 -53.50% 4950 -8.05%
            羊绒衫 万件 8 -38.80% 2927 -7.91%
           其它动物毛衫 万件 0 -81.25% 0 -91.40%
毛织物 万米 488 24.88% 8014 19.43%
其中:精梳毛织物 万米 344 22.17% 6299 21.76%
            粗梳毛织物 万米 62 1.82% 1053 -3.50%
其中:羊毛织物 万米 404 19.72% 7232 20.47%
            粗梳山羊绒织物 万米 1 -56.58% 97 -48.96%
毛梭织服装 万件 27 -54.76% 10297 -41.45%
毛毯 万条 49 54.08% 809 59.00%
其中:羊毛毯 万条 2 -6.24% 561 86.86%
            化纤毛毯 万条 47 58.46% 248 18.94%
人造毛皮 万条 104 17.55% 662 20.60%
地毯 万平方米 108 -48.97% 1822 -31.69%
其中:羊毛地毯 万平方米 14 -23.34% 646 -4.04%
毛纺围巾 万条 33 -31.69% 6591 -14.57%
其中:羊毛围巾 万条 21 -38.06% 2736 -30.95%
            羊绒围巾 万条 12 -19.39% 3823 3.89%
羊毛手套与袜 万件 19 -44.84% 57 -27.07%
毛纺装备 415 3.49% 2108 -14.53%